Välkommen filmälskare!

Föreningen Cold Coffee är en sammanställning av kreativa människor som sysselsätter sig med att producera film i alla dess former.

Vi har gjort olika projekt som innefattar dokumentärer, kortfilm, långfilm, musikvideos och informationsfilm, men mest brinner vi alla för spelfilm som medium. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av filmskapande och är drivna att arbeta hårt med det.

Cold Coffee har funnits officiellt sedan november 2007, men vår verksamhet sträcker sig tillbaka till början av 2006. Vid den tiden var vi ett fåtal personer som jobbade i ett projekt vid namn ”Småskuret” som tog sin plats i Sommenbygden.

När projektet slutade hade vi redan producerat en långfilm, en kortfilm och två dokumentärer. Vi kände att vi ville fortsätta och därför bildades Cold Coffee. Sedan dess har vårt medlemsantal växt och vår tekniska skicklighet har blivit bättre och bättre.

Ett fåtal medlemmar i föreningen sysslar med, praktiskt taget, allt inom filmproduktion, men de flesta väljer att nischa sig inom ett eller två områden såsom; produktion, skådespel, stunts, foto, pressfotografi, smink, visuella effekter, digitala effekter, rekvisita, props, manusutarbetning, ljusrigg, musik, ljudmix och matlagning.

Våra filmer produceras än så länge på ideell basis med stor hjälp från sponsorer och bidrag. Våra medel är än så länge väldigt sparsamma.

VÅR MÅLSÄTTNING

Film, film, film. Vi vill göra fler och bättre filmer och därigenom utvecklas som filmmakare. De främsta inriktningarna är foto, redigering, karaktärsutveckling och regi på plats. Under produktionerna vill vi utvecklas till en mer professionellt fungerande grupp och kunna fungera som ett team. Genom att producera flertalet filmer och exponera dessa för allmänheten, vill vi ge föreningen (och därigenom produktionsgruppen) ett gott rykte inom filmbranschen och därigenom kunna ge oss på mer avancerade produktioner i framtiden.

VÅR VISION

Cold Coffee har en dröm: ett produktionsbolag som kommer att framställa svensk film, skapad av eldsjälar i den del av Sverige som förmodligen är minst känd för sin filmindustri

Utdrag ur Stadgar för Cold Coffee

§1 Föreningens namn är Cold Coffee. Cold Coffee är en ideell förening vars säte ligger i Nässjö.

§2 Föreningens syfte är att främja och verka inom alla typer av kreativ verksamhet. Tyngdpunkten ligger på film.

§3 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§4 Föreningens verksamhetsår löper från 1 april till 31 mars

§5   • Inträde i föreningen kan ske på följande vis:

i. Erläggande av den årliga medlemsavgiften (125:-).

• Uteslutande av medlem sker på följande kriterier:

i. Motarbetat föreningens syften.

ii. Avsiktligt spridit vanrykte över föreningen.

• Uteslutning kan endast genomföras genom enkel majoritet vid ordinarie årsstämma.

• Uteslutning kan hävas av enkel majoritet vid ordinarie årsstämma.

§6 Styrelsen verkställer årsmötets beslut, samt har hand om den löpande verksamheten.

Föreningens styrelse består av: 1 ordförande, 1 kassör, 1 sekreterare, 3 ledamöter (varav 1 är viceordförande) samt 2 suppleanter. Dessa tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.