Vänner

Smen
Carl-Michael Karlsson spelar ”Smen” i filmen ”Johan”

Studiefrämjandet Småland-Gotland (våra vänner sedan 2006)
Deras stöd har varit ett avgörande för många av våra produktioner i form av information,
ekonomiskt stöd för små utgifter, gediget arbete samt deras tro på det vi gör.

Ett särskilt stort tack går till:
Johan Jonsson
Lennart Fjellman
Aktie Stinsen
Röda Stjärnans Militaria
Spelverket, Eksjö
Industrilås, Nässjö
Film i Jönköpings Län (Svante Rosberg)
Föreningen Eldsjälar (Marianne Thuresson)
Nässjö Kommun
Hultamatörerna
Hult Engströmsgården
Åsens By (Ulla Eckerberg)
Mediaprogrammet, Brinellskolan, Nässjö (Jan Sandström & Samuel Korpegård)