Verksamhet

HUR VI ARBETAR (HUR, VAR, NÄR, VARFÖR OCH ÄVEN UTAN PENGAR)

Just nu arbetar vi på ett väldigt organiskt och tillsynes kaosartat sätt. Alla är med och diskuterar och utvecklar olika idéer. Förproduktioner tenderar till att vara en serie av högljudda samtalsmöten där alla får göra sig hörda. Tonen på mötena brukar vara kamratlig men opolerad, där tillmälen haglar lika ofta som goda idéer.
När vi väl bestämt oss för att satsa på ett projekt, utkristalliseras vilka uppgifter personerna i produktionsgruppen kommer att ha under projektets gång.
På inspelningsplatserna brukar ett kreativt kaos att råda. Skådespelarna skriver om sina repliker, ljusriggarna måste plötsligt hoppa in som statister i viktiga scener, FX-gruppen kannibaliserar på annan utrustning för att hitta material och inte sällan måste personer ur produktionsledningen fylla multipla funktioner.
Postproduktionen brukar vara en tid av mera ordnade arbetsformer, dock med en atmosfär av ångestblandad förtjusning och stora mängder koppar innehållandes kallt kaffe. (wink)

DU KAN OCKSÅ BLI MEDLEM. (ALLA UPPGIFTER FÖR DETTA ÄNDAMÅL)

Du kan bli medlem i CC. Det kostar 125kr som sätts i på plusGiro 456 162-7. I framtiden kommer du då få kallelser till alla möten och ett fräckt medlemskort. Som betalande medlem i Cold Coffee får du får senaste film på DVD i den mån de finns tillgängliga i föreningen. Vi måste ha tillgång till dina personuppgifter såsom; namn, adress, tel.nr., personnr., och kort sammanfattning av dina intresseområden inom film. Dessa uppgifter är enbart tillgängliga för föreningens administration och kommer ej att delges tredje part.